Balíček zošitov pre 8. a 9. ročník

7,40 €

Balíček zošitov si môžete vyzdvihnúť v Papiernictve MP , M. R. Štefánika 1398/6, Revúca (pod reštauráciou Centrum).

Balíček zošitov pre 8. a 9. ročník obsahuje:

Zošit č. 564               –     2 ks

Zošit č. 544               –     7 ks

Zošit č. 524               –     2 ks

Zošit č. 540               –     5 ks

Zošit č. 520               –     2 ks

Zošit č. 440               –     4 ks

Zošit č. 420               –     1 ks

Zošit č. 644               –     1 ks

Zošit č. 624               –     1 ks

Notový zošit              –     1 ks

Výkres A4                 –     20 ks